Kompetens för vård- och omsorgspersonal

Vård- och omsorgspersonal som hanterar förskrivna hjälpmedel och läkemedelsnära produkter bör ha kännedom om vad som styr förskrivningen.

Ingående delarUtbildningsinnehållKunskapsmålUtbildningsform
Förskrivningsprocess samt lagar och författningar inom området

Introduktion om hjälpmedel.

Fyra situationer att reflektera över som vård- och omsosrgspersonal.

Vård- och omsorgspersonal som hanterar förskrivna hjälpmedel och läkemedelsnära produkter
bör ha kännedom om förskrivningsprocessen.

Egenstudier av Socialstyrelsens webbutbildning som är tillgänglig i Socialstyrelsens utbildningsportal.

Regelverk inom Västra Götaland

För verksamheten relevanta handböcker för förskrivning.

Vård- och omsorgspersonal bör ha kännedom om att det finns regelverk som styr förskrivarnas arbete.

Enligt arbetsgivarens rutiner.

Försörjningsavtal

För verksamheten relevanta avtal/överenskommelser.

Vård- och omsorgspersonal ska ha kännedom om att det finns försörjningsavtal. Enligt arbetsgivarens rutiner.
Lokala rutiner inom Västra Götaland För verksamheten relevanta lokala rutiner såsom avvikelsehantering. Vård- och omsorgspersonal ska följa lokala rutiner. Enligt arbetsgivarens rutiner.

Senast uppdaterad: 2018-05-03 06:04