Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kompetenskrav för chef för förskrivare

Ingående delarUtbildningsinnehållKunskapsmålUtbildningsform
Förskrivningsprocess samt lagar och författningar inom området

Användning av hjälpmedel.

Förskrivning ur ett ledarperspektiv.

Chef ska ha kunskap om förskrivningsprocessen samt om de krav som ställs på förskrivarens kompetens.

Introduktionsfilm från Socialstyrelsen om ”Förskrivning av hjälpmedel” (1 min 20 sek)

Egenstudier av Socialstyrelsens webbutbildning ”Förskrivning av hjälpmedel ur ett ledarperspektiv” som är tillgänglig utan inloggning i Socialstyrelsens utbildningsportal

Regelverk inom Västra Götaland För verksamheten relevanta handböcker för förskrivning, samt regionala medicinska riktlinjer. Chef ska ha kännedom om vilka regelverk som styr de aktuella förskrivarnas arbete.

Ta del av handböcker för förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter på vårdgivarwebben.

Ta del av regionala medicinska riktlinjer på vårdgivarwebben.

Försörjningsavtal För verksamheten relevanta avtal/överenskommelser. Chef ska ha kännedom om relevanta avtal/överenskommelser. Ta del av avtal/överenskommelser på vårdgivarwebben.
Lokala rutiner inom Västra Götaland För verksamheten relevanta lokala rutiner såsom avvikelsehantering. Chef ska ha kännedom om att det finns lokala rutiner. Ta del av information inom verksamheten.
Beställningssystem För verksamheten aktuella beställningssystem. Chef ska kunskap om sin roll gällande förskrivarnas behörigheter till aktuella beställningssystem. Ta del av information på vårdgivarwebben samt inom verksamheten.
Senast uppdaterad: 2019-10-30 11:01