Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kompetenskrav för förskrivare av hjälpmedel vid medicinsk behandling

Ingående delarUtbildningsinnehållKunskapsmålUtbildningsform
Förskrivningsprocess samt lagar och författningar inom området

Introduktion om hjälpmedel.

Exempel på förskrivning av hjälpmedel, minst ett område.

Fem situationer att reflektera över.

Förskrivning av hjälpmedel ur förskrivarens perspektiv.

Kunskapstest för förskrivare.

Förskrivare ska genomföra utbildningen innan självständig förskrivning får göras.

Egenstudier av Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av hjälpmedel som är tillgänglig i Socialstyrelsens utbildningsportal. Total tidsåtgång cirka 2 timmar.

Efter genomfört kunskapstest kan kursbevis skrivas ut.

Regelverk inom Västra Götaland

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.

 

Förskrivare ska ta del av handbokens riktlinjer, berörda produktanvisningar och regionala medicinska riktlinjer. Detta bör göras innan självständig förskrivning får göras.

Egenstudier av Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.

Information om Regionala medicinska riktlinjer.

 

Försörjnings-överenskommelse Överenskommelse personligt förskrivna medicintekniska produkter inom Västra Götalandsregionen. Förskrivare ska ha kännedom om Överenskommelsen och tillhörande tillämpningsanvisningar. Detta bör göras innan självständig förskrivning får göras.

Egenstudier av överenskommelsen på vårdgivarwebben.

Lokala rutiner inom Västra Götaland

Tillämpning av innehåll i Handboken och Överenskommelsen, till exempel Ledning och styrning, Gräns mot grundutrustning (=avdelningens utrustning).

Avvikelsehantering.

Inom alla verksamheter ska det finnas förskrivare som gått utbildningen.

Utbildning bör erbjudas regelbundet och bör upprepas i samband med större förändringar.

 

Fysiska utbildningar anordnade av respektive huvudman (sjukhus, Habilitering & Hälsa, primärvård och kommun).

Kompletteras med egenstudier på vårdgivarwebben.

Produktkunskap

Process för sortimentsarbete.

Aktuellt sortiment inom hjälpmedel för medicinsk behandling.

Rutiner för förskrivning utanför sortiment.

Förskrivare ska ha kännedom om förskrivningsbart sortiment och ha god produktkunskap inom relevanta produktområden.

Egenstudier av information på Hjälpmedelscentralens webbplats.

Fysiska utbildningar anordnade av Hjälpmedelscentralen om aktuellt sortiment.
Utbildning upprepas med jämna mellanrum, t.ex. i samband med nya upphandlingar.

Beställningssystem  webSesam och Sesam LMN. Förskrivare ska inhämta kunskap om beställningssystemet i samband med att beställning av behörighet görs. Egenstudier av instruktioner och guider om webSesam på Hjälpmedelscentralens webbsida, samt om Sesam LMN på webbsidan Läkemedelsnära produkter.

 


 

 

  
Senast uppdaterad: 2018-05-03 06:04