Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kompetenskrav för förskrivare av läkemedelsnära produkter

Ingående delarUtbildningsinnehållKunskapsmålUtbildningsform
Förskrivningsprocess samt lagar och författningar inom området

Förskrivning av förbrukningsartiklar.

Exempel på förskrivning av produkt.

Kunskapstest för förskrivare.

Förskrivare ska genomföra utbildningen innan självständig förskrivning får göras.

Egenstudier av Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av förbrukningsartiklar som är tillgänglig i Socialstyrelsens utbildningsportal. Total tidsåtgång cirka 1 timme.

Efter genomfört kunskapstest kan kursbevis skrivas ut.

Regelverk inom Västra Götaland

Handbok - läkemedelsnära produkter.

Regionala medicinska riktlinjer.

Förskrivare ska ta del av handböcker och regionala medicinska riktlinjer innan förskrivning får göras.

Egenstudier av Handbok - läkemedelsnära produkter.

Information om Regionala medicinska riktlinjer.

Fysiska utbildningar anordnade av vårdutvecklare inom det läkemedelsnära området.

Försörjningsavtal

Överenskommelse gällande distribution av diabeteshjälpmedel, stomihjälpmedel, nutrition och förbrukningsartiklar vid inkontinens, blås- och tarmdysfunktion.

Alla förskrivare ska ha kännedom om försörjningsavtal innan självständig förskrivning får göras. Egenstudier på vårdgivarwebben.
Rutiner inom Västra Götaland Beställningsrutiner.  Förskrivare ska kännedom om beställningsrutiner. Egenstudier på vårdgivarwebben. 
Produktkunskap  Aktuellt sortiment av läkemedelsnära produkter. Förskrivare ska ha kännedom om förskrivningsbart sortiment och ha god produktkunskap inom relevanta produktområden.

Egenstudier av information om "sortiment" på LMN´s webbplats.

Fysiska utbildningar om aktuellt sortiment anordnade av vårdutvecklare inom det läkemedelsnära området.
Utbildning upprepas med jämna mellanrum t.ex. i samband med nya upphandlingar.

Beställningssystem  Sesam LMN och webSesam. Förskrivare ska inhämta kunskap om beställningssystemet i samband med att beställning av behörighet görs. Egenstudier av instruktioner och guider om Sesam LMN på webbsidan Läkemedelsnära produkter, samt om webSesam på Hjälpmedelscentralens webbsida.
Senast uppdaterad: 2018-05-03 06:04