Kompetenskrav för förskrivare av läkemedelsnära produkter

Viktigt om Socialstyrelsens webb-utbildningar

I månadsskiftet maj/juni 2019 kommer Socialstyrelsen att byta system för sin utbildningsportal, där utbildningarna Förskrivning av hjälpmedel respektive Förskrivning av förbrukningsartiklar finns. Då Socialstyrelsen inte har möjlighet att flytta med någon användardata uppmanar de alla som genomgått någon av dessa utbildningar att senast 19 maj 2019 logga in och spara ner sina kursbevis.

Ingående delarUtbildningsinnehållKunskapsmålUtbildningsform
Förskrivningsprocess samt lagar och författningar inom området

Förskrivning av förbrukningsartiklar.

Exempel på förskrivning av produkt.

Kunskapstest för förskrivare.

Förskrivare ska genomföra utbildningen innan självständig förskrivning får göras.

Egenstudier av Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av förbrukningsartiklar som är tillgänglig i Socialstyrelsens utbildningsportal. Total tidsåtgång cirka 1 timme.

Efter genomfört kunskapstest kan kursbevis skrivas ut.

Regelverk inom Västra Götaland

Handbok för förskrivning av diabeteshjälpmedel, stomihjälpmedel, nutrition och förbrukningsartiklar vid inkontinens, blås- och tarmdysfunktion.

Regionala medicinska riktlinjer.

Förskrivare ska ta del av handböcker och regionala medicinska riktlinjer innan förskrivning får göras.

Handböcker för förskrivning av diabeteshjälpmedel. stomihjälpmedel och förbrukningsartiklar vid inkontinens, blås- och tarmdysfunktion.
Egenstudier på vårdgivarwebben

Regionala medicinska riktlinjer
Egenstudier på vårdgivarwebben

Fysiska utbildningar anordnade av vårdutvecklare inom det läkemedelsnära området.

Försörjningsavtal

Överenskommelse gällande distribution av diabeteshjälpmedel, stomihjälpmedel, nutrition och förbrukningsartiklar vid inkontinens, blås- och tarmdysfunktion.

Alla förskrivare ska ha kännedom om försörjningsavtal innan självständig förskrivning får göras. Egenstudier på vårdgivarwebben.
Rutiner inom Västra Götaland Beställningsrutiner.  Förskrivare ska kännedom om beställningsrutiner. Egenstudier på vårdgivarwebben. 
Produktkunskap  Aktuellt sortiment av läkemedelsnära produkter. Förskrivare ska ha kännedom om förskrivningsbart sortiment och ha god produktkunskap inom relevanta produktområden.

Egenstudier av information om "sortiment" på LMN´s webbplats.

Fysiska utbildningar om aktuellt sortiment anordnade av vårdutvecklare inom det läkemedelsnära området.
Utbildning upprepas med jämna mellanrum t.ex. i samband med nya upphandlingar.

Beställningssystem  Sesam LMN och webSesam. Förskrivare ska inhämta kunskap om beställningssystemet i samband med att beställning av behörighet görs. Egenstudier av instruktioner och guider om Sesam LMN på webbsidan Läkemedelsnära produkter, samt om webSesam på Hjälpmedelscentralens webbsida.
Senast uppdaterad: 2019-04-18 11:53