Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kompetenskrav för förskrivare av syn- och hörselhjälpmedel

Ingående delar Utbildningsinnehåll Kunskapsmål Utbildningsform
Förskrivningsprocess samt lagar och författningar inom området

Introduktion om hjälpmedel.

Exempel på förskrivning av hjälpmedel, minst ett område.

Fem situationer att reflektera över.

Förskrivning av hjälpmedel ur förskrivarens perspektiv.

Kunskapstest för förskrivare.

Förskrivare ska genomföra utbildningen innan självständig förskrivning får göras.

Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av hjälpmedel som är tillgänglig i Socialstyrelsens utbildningsportal.
Total tidsåtgång cirka 2 timmar.

Efter genomfört kunskapstest kan kursbevis skrivas ut.

Regelverk inom Västra Götaland

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.

Regionala medicinska riktlinjer.

Förskrivare ska ta del av handbokens riktlinjer, berörda produktanvisningar och regionala medicinska riktlinjer innan självständig förskrivning får göras. Egenstudier av Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.

 

Information om Regionala medicinska riktlinjer.

Rutiner inom Västra Götaland

Tillämpning av innehåll i Handboken.
Upphandlingsavtal.
Avrop från Marknadsplatsen. Leverans till beställande enhet.
Beställning utanför sortiment. 
Förskrivare ska ha kännedom om vilka produkter som är upphandlade. Information ges inom berörd enhet. 
Produktkunskap  Aktuellt sortiment inom syn- och hörselverksamhet. Förskrivare ska ha kännedom om
förskrivningsbart sortiment och ha god produktkunskap inom relevanta produktområden.

Fysiska utbildningar anordnade av upphandlade leverantörer.
Utbildning upprepas med jämna mellanrum, t.ex. i samband med nya upphandlingar.

Beställningssystem  Utsedd person gör avrop från Marknadsplatsen. Alla förskrivare ska ha kunskap om hur beställning från verksamheten görs. Information ges inom berörd enhet.
Registrering av produkter på patient Auditbase Förskrivare ska inhämta kunskap om registreringssystemet i samband med att beställning om behörighet görs. Fysiska utbildningar anordnade av utsedd person på enheten utifrån ett regionalt framtaget utbildningsprogram.
Senast uppdaterad: 2021-07-28 14:37