Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kompetenskrav för förskrivare av hjälpmedel för rörelse, kommunikation och information samt antidecubitus

 

Ingående delar Utbildningsinnehåll Kunskapsmål Utbildningsform
Förskrivningsprocess samt lagar och författningar inom området

Introduktion om hjälpmedel.

Exempel på förskrivning av hjälpmedel, minst ett område.

Fem situationer att reflektera över.

Förskrivning av hjälpmedel ur förskrivarens perspektiv.

Kunskapstest för förskrivare.

Förskrivare ska genomföra utbildningen innan självständig förskrivning får göras.

Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av hjälpmedel som är tillgänglig i Socialstyrelsens utbildningsportal.
Total tidsåtgång cirka 2 timmar.

Efter genomfört kunskapstest kan kursbevis skrivas ut.

Regelverk inom Västra Götaland

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.

Regionala medicinska riktlinjer.

Förskrivare ska ta del av handbokens riktlinjer, berörda produktanvisningar och regionala medicinska riktlinjer innan självständig förskrivning får göras.

Förskrivarutbildning Hjälpmedel för rörelse, kommunikation och information samt antidecubitus i Lärportalen.

Efter genomförd utbildning kan utbildningsbevis skrivas ut.

Försörjningsavtal Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel. Förskrivare ska ha kännedom om samarbetsavtalet och tillhörande specifikationer innan självständig förskrivning får göras.

Förskrivarutbildning Hjälpmedel för rörelse, kommunikation och information samt antidecubitus i Lärportalen.

Efter genomförd utbildning kan utbildningsbevis skrivas ut.

Rutiner inom Västra Götaland Tillämpning av innehåll i Handbok och Samarbetsavtal: Samarbetsorganisationen, rutiner om särskild prövning, gräns mot grundutrustning, förtroendeförskrivning, avvikelsehantering etc.

Förskrivare ska genomgå utbildning.

Utbildning ska erbjudas regelbundet och bör upprepas i samband med större förändringar. 

Förskrivarutbildning Hjälpmedel för rörelse, kommunikation och information samt antidecubitus i Lärportalen
samt utbildningar anordnade av respektive huvudman (sjukhus, Habilitering & Hälsa, primärvård och kommun).

Produktkunskap

Process för sortimentsarbete.
Aktuellt sortiment inom rörelsehinder, kognitivt stöd och kommunikation samt antidecubitus.
Rutiner för förskrivning utanför sortiment.

Förskrivare ska ha kännedom om förskrivningsbart sortiment och ha god produktkunskap inom relevanta produktområden.

Egenstudier av information om "Sortiment" på Hjälpmedelscentralens webbplats.

Utbildningar anordnade av Hjälpmedelscentralen om aktuellt sortiment. Utbildning upprepas med jämna mellanrum, t.ex. i samband med nya upphandlingar.

Beställningssystem webSesam Förskrivare ska inhämta kunskap om beställningssystemet i samband med att beställning av behörighet görs. Egenstudier av instruktioner och guider om webSesam på Hjälpmedelscentralens webbplats.
Senast uppdaterad: 2021-07-28 14:38