Dosexpedition

Västra Götalandsregionen har upphandlat tjänsten dosdispenserade läkemedel från Apoteket AB. Avtalet trädde ikraft i januari 2016.

Information

Dossortiment läkemedel i Västra Götaland

Frågor och svar

Pascal

Regional Medicinsk Riktlinje - Dosexpedition

Reservrutin vid dosordination

Patientinformation

Doshandbok Västra Götalandsregionen

Pris

Vi har förhandlat fram nya priser för dostjänsten för den tid som är kvar på avtalet:

170801-180214 à nytt pris = 1:22 (en ökning med 3 öre)

180215-190214 à nytt pris = 20 öre (en sänkning med 1 kr och 2 öre)

190215-200214 à nytt pris = 0 (under förlängningsåret är tjänsten gratis)

Fördelningen av kostnaden för dostjänsten fördelades enligt hur stor andel av förmånskostnaden inom dos man har. Kostnaden fördelas ut på arbetsplatsnivå.

Kontakt

Vid dosfrågor kontakta Apotekets kundtjänst:

Telefon kundtjänst, måndag-fredag kl. 8-18: 0771-210 210

Skicka e-post: apodos@apoteket.se

Apotekets hemsida

Vid frågor om Pascal kontakta Pascal Support

Kontakt Västra Götalandsregionen
Ulrika Eriksson Krebs, apotekare
ulrika.eriksson.krebs@vgregion.se, 070 - 020 79 50


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29