Ny regional hemsida för läkemedel

www.vgregion.se/lakemedel

Den 6 april lanserades den nya huvudsajten www.vgregion.se. Det innebär en förändring av alla sidor som tidigare legat under denna adress. Information inom läkemedelsområdet som funnits på Vårdgivarstödet hittas fr.o.m. 6 april istället på nya Vårdgivarwebben, med kortadressen www.vgregion.se/lakemedel.  

Kortadresser till terapigruppernas sidor är www.vgregion.se/lakemedel/andning, www.vgregion.se/lakemedel/blod etc.

Regionala Medicinska Riktlinjer (RMR) hittas på www.vgregion.se/medicinskariktlinjer