Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sjukhusapoteket VGR

Sjukhusapoteket VGR

Ett regiongemensamt sjukhusapotek med uppdrag att säkra och vidareutveckla en gemensam läkemedelsförsörjning för sjukvården inom Västra Götalandsregionen

Sjukhusapoteket ansvarar för läkemedelsförsörjningen till sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar. Enheten består av sex lokala och en regiongemensam enhet som har ett nära samarbete.

Tjänsterna Läkemedelsleveranser och Läkemedelstillverkning har upphandlats och utförs av Apoteket AB respektive APL. Apoteket AB och APL ingår i VGR:s sjukhusapotek.

Nyheter från Sortimentsrådet Läkemedel

 

Uppdrag

Organisation

Intern organisation

Extern organisation

Termer och begrepp

Uppdrag

Sjukhusapoteket har i uppdrag att samordna och utveckla läkemedelsförsörjningen, att standardisera processer och rutiner samt att bidra till kvalitetssäker och rationell läkemedelsanvändning och läkemedelshantering. Enheten ska vara ett stöd för vården. I uppdraget ligger också att i samverkan med Läkemedelskommittén och terapigrupperna arbeta med standardisering av läkemedelssortimentet genom att kommunicera med och informera läkare och sjuksköterskor.

Sjukhusapoteket verkar för kvalitet och säkerhet i hela läkemedelsprocessen från ordination och läkemedelsval, iordningställande och fram till överlämnande/administrering av läkemedel till patienten

Arbete sker dagligen med att säkerställa bästa möjliga tillgänglighet av läkemedel och att styra mot att definierat sortiment används i största möjliga utsträckning

Sjukhusapoteket utvecklar och följer upp läkemedelsförsörjningen avseende kvalitet och patientsäkerhet, kostnadseffektivitet, och miljö.

Till sidans topp

Organisation

Sjukhusapotekets organisation är byggd i form av ett nätverk. Den består av flera olika specialistgrupper med regiongemensamma uppdrag. Flera personer inom sjukhusapoteket har delade uppdrag med både en regiongemensam och en lokal roll.

Till sidans topp

Intern organisation Sjukhusapoteket VGR

Sortimentsrådet ansvarar för det dagliga arbetet med sortimentsstyrning, ersättningsprodukter vid restsituationer etc. och har en central roll inom Sjukhusapoteket.

Enhetens Logistiker ansvarar för de operativa frågorna gällande läkemedelsleveranser och för sjukhusapotekets processorientering.

Kvalitetsansvarig apotekare ansvarar för att vi efterlever aktuella författningar, att egenkontroller genomförs, förbättringsarbete, och uppdatering av rutiner för läkemedelsförsörjning och läkemedelshantering.

Tillverkningsansvarig farmaceut ansvarar för de operativa frågorna gällande tillverkning.

Chefen för sjukhusapoteket ansvarar för styrning, ledning och samordning av verksamheten.

Apoteket AB driver på uppdrag av VGR det regiongemensamma lagret, RGL, som ligger i Mölnlycke. RGL tar emot beställningar, plockar och packar samt levererar läkemedel till lastbryggorna på sjukhusen och till andra angivna platser.

APL sköter all tillverkning av extempore. På lokala enheter på SU Sahlgrenska, SU Östra och i Uddevalla, Borås och Skövde bereds främst cytostatika. APL har också en anläggning i Hisings Backa. Där tillverkas/bereds t ex kapslar, suppositorier och andra icke-sterila extemporeläkemedel.

Till sidans topp

Extern organisation Sjukhusapoteket VGR

Lokalt på sjukhusen arbetar man med skötsel av PNL och VNL. Detta innefattar bland annat läkemedelsbeställningar, uppackning, justering av lagernivåer och sortiment i samråd med respektive avdelning, kontroll av hållbarhetsdatum m.m. Dessutom genomförs läkemedelsuppföljningar, sortimentsanalyser, information, utbildning etc.

Till sidans topp

Termer och begrepp

APL: Apotek Produktion och Laboratorier AB

Definierat sortiment: Upphandlade läkemedel, samt de läkemedel som terapigrupperna anger som förstahandsval.

PNL: Patientnära lager, avdelningsförråd för läkemedel:

RGL: regiongemensamt lager för läkemedel, drivs av Apoteket AB

VNL: vårdnära lager, gemensamhetsförråd för läkemedel, placerad på centrala platser på sjukhusen

Till sidans topp

Praktisk information

Samlade kontaktuppgifter till lokala sjukhusapotek, RGL och APL

Kortfattad information om beställning av läkemedel för

Lathund Skriv ut kvittenslistor (avsedd för Regionservice och Regiontransporter)

Blandbarhetsdatabasen

Inom sjukhusvården ges ofta flera intravenösa läkemedel samtidigt i samma venkateter. Vissa läkemedel är inte kompatibla med varandra, för ökad patientsäkerhet har en databas med stöd i blandbarhetsfrågor utvecklats.

Vill du veta mer?

Slutenvårdsdos

Sjukhusapoteket VGR påbörjade i juni 2015 projekt slutenvårdsdos. Detta innebär att dospackade läkemedel kommer att levereras till inneliggande patient där så anses lämpligt. Syftet med detta är att öka patientsäkerheten och att minska sjuksköterskornas arbetsbelastning gällande läkemedelsdispensering. Södra Älvsborg sjukhus i Borås har redan idag maskinell dosverksamhet.

Sortiment för Slutenvårdsdos VGR

Vill du veta mer eller har frågor, kontakta oss.

Marie Claesson Rasmuson

PVO-chef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Senast uppdaterad: 2019-10-10 15:23