Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sjukhusapoteket VGR

Sjukhusapoteket VGR

Ett regiongemensamt sjukhusapotek med uppdrag att säkra och vidareutveckla en gemensam läkemedelsförsörjning för sjukvården inom Västra Götalandsregionen

Sjukhusapoteket ansvarar för läkemedelsförsörjningen till sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar. Enheten består av fem lokala och en regiongemensam enhet som har ett nära samarbete.

Tjänsterna Läkemedelsleveranser och Läkemedelstillverkning har upphandlats och utförs av Apoteket AB respektive APL. Apoteket AB och APL ingår i VGR:s sjukhusapotek.

Verksamhets- och kvalitetsberättelse Sjukhusapoteket VGR

Nyheter från Sortimentsrådet Läkemedel

 

Uppdrag

Organisation

Termer och begrepp

Uppdrag

Sjukhusapoteket VGR samordnar och utvecklar läkemedelsförsörjningen, arbetar med standardisering av processer och rutiner samt att bidra till kvalitetssäker och rationell läkemedelsanvändning och läkemedelshantering. Enheten ska vara ett stöd för vården. I uppdraget ligger också att i samverkan med Läkemedelskommittén och terapigrupperna arbeta med standardisering av läkemedelssortimentet genom att kommunicera med och informera läkare och sjuksköterskor.

Sjukhusapoteket VGR ansvarar för ledning, styrning och samordning av sjukhus-apoteksverksamheten i VGR. I uppdraget ingår att säkerställa och utveckla effektiv läkemedelsförsörjning och läkemedelshantering med hög kvalitet och att tillgodose vårdgivares och patienters behov samt bidra med farmaceutiskt kunskapsstöd i vården.

Sjukhusapotekets strategi är att arbeta med läkemedelshantering- och läkemedelsförsörjning med utgångspunkt i vårdens behov och att verka för bästa möjliga tillgänglighet på läkemedel. Arbetet med läkemedelssortiment och -försörjning ska utföras strukturerat och processorienterat.

Till sidans topp

Organisation

Sjukhusapoteket är strukturerat som ett nätverk. Organisationen består av en regiongemensam plattform bemannad med många olika specialistroller. Dessutom fem lokala sjukhusapoteksenheter på sjukhusförvaltningarna sam fyra produktions-enheter för slutenvårdsdos, maskinell packning av läkemedel i dospåsar. Flera personer har delade uppdrag med både en regiongemensam och en lokal roll. Sjukhusapoteket har ett Sortimentsråd för läkemedel som ansvarar för det dagliga arbetet med sortimentsstyrning, ersättningsprodukter vid restsituationer etc. och har en central roll inom Sjukhusapoteket.

Apoteket AB driver på uppdrag av VGR det regiongemensamma lagret, RGL, som ligger i Hisings Backa. RGL tar emot beställningar, plockar och packar samt levererar läkemedel till lastbryggor på sjukhus och till andra angivna platser.

APL sköter beredning och tillverkning av läkemedel som t.ex. cytostatika och smärtkassetter.

Lokalt på sjukhusen arbetar man med skötsel av PNL (patientnära lager) och VNL vårdnära lager). Inbegriper bl.a. läkemedelsbeställningar, uppackning, justering av lagernivåer och sortiment i samråd med vården och kontroll av hållbarhetsdatum. Dessutom genomförs läkemedelsuppföljningar, sortimentsanalyser, informations- och utbildningsinsatser, rådgivning och iordningställande av läkemedel av apotekare och receptarier.

Till sidans topp

Termer och begrepp

APL: Apotek Produktion och Laboratorier AB

Definierat sortiment: Upphandlade läkemedel, samt de läkemedel som terapigrupperna anger som förstahandsval.

PNL: Patientnära lager, avdelningsförråd för läkemedel

RGL: Regiongemensamt lager för läkemedel, drivs av Apoteket AB

VNL: Vårdnära lager, gemensamhetsförråd för läkemedel, placerad på centrala platser på sjukhusen

Till sidans topp

Praktisk information

Samlade kontaktuppgifter till lokala sjukhusapotek, RGL och APL

Kortfattad information om beställning av läkemedel för

Lathund Skriv ut kvittenslistor (avsedd för Regionservice och Regiontransporter)

Blandbarhetsdatabasen

Inom sjukhusvården ges ofta flera intravenösa läkemedel samtidigt i samma venkateter. Vissa läkemedel är inte kompatibla med varandra, för ökad patientsäkerhet har en databas med stöd i blandbarhetsfrågor utvecklats.

Vill du veta mer?

Slutenvårdsdos

Sjukhusapoteket VGR påbörjade i juni 2015 projekt slutenvårdsdos. Detta innebär att dospackade läkemedel kommer att levereras till inneliggande patient där så anses lämpligt. Syftet med detta är att öka patientsäkerheten och att minska sjuksköterskornas arbetsbelastning gällande läkemedelsdispensering. Södra Älvsborg sjukhus i Borås har redan idag maskinell dosverksamhet.

Sortiment för Slutenvårdsdos VGR

Vill du veta mer eller har frågor, kontakta oss.

Marie Claesson Rasmuson

Regionområdeschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-03-11 08:15