Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tillverkning av extemporeläkemedel

Från och med mars 2022 tar Västra Götalandsregionen över den tillverkning av extempore läkemedel som bedrivs på sjukhusen. Idag sköts detta av Apotek Produktion och Laboratorier AB (APL). På denna sida kan du följa projektet med att ta över verksamheten från APL

Vad är extemporeläkemedel? 

Extemporeläkemedel är läkemedel som bereds för enskild enhet eller patient, då godkända läkemedel eller tillgängliga licensalternativ av olika anledningar inte passar. 

Förfyllda antibiotikasprutor, smärtkassetter och cytostatikaberedningar är några exempel på extempore.  

Bakgrund

APL sköter idag tillverkningen av extemporeläkemedel åt Västra Götalandsregionen (VGR). APL har produktionslokaler bland annat i Göteborg men hyr även lokaler på sjukhusen (SkaS/Skövde, SU/Sahlgrenska, SU/Östra, NU/Uddevalla) där viss tillverkning med krav på närhet till vården sker.

Regionstyrelsen har beslutat att VGR ska ta över tillverkningen på beredningsenheterna på sjukhusen och driva tillverkningen i egen regi.   

Övertag i mars 2022

Från och med mars 2022 kommer Västra Götalandsregionen att ta över tillverkning av extemporeläkemedel från det APL och driva de lokala beredningsenheterna på sjukhusen i egen regi. Hela verksamheten (inklusive personal, material och lokaler) tas över av VGR från APL och produktionen kommer att fortsätta som vanligt utan avbrott.  

Vad innebär förändringen?

  • Verksamheten byter huvudman, det kan innebära andra kontaktpersoner och förändrade faktura- och kontaktuppgifter
  • Personal, material och lokaler tas över av VGR
  • Beredningsverksamheten kommer fortsätta som tidigare efter övergången
  • Det kommer vara samma beställningsförfarande som tidigare

Varför görs förändringen?

Sjukhusapoteket VGR bedömer att det finns fördelar med det både ur perspektivet att bättre tillgodose vårdens behov och ett mer kostnadseffektivt utförande.

Med egen regi finns det också större möjligheter att på sikt skapa högre kvalitet och säkerhet samt ökad effektivitet genom ökad automatisering.

Långsiktigt kan det vara en möjlighet att iordningställa parenterala läkemedel centralt på sjukhusen och i mindre utsträckning på vårdavdelningar.

Detta skulle kunna medföra ytterligare möjligheter att automatisera och också att skapa en bättre arbetsmiljö kopplat till iordningställande.

Kliniska prövningar

Har du frågor om hur kliniska prövningar påverkas av övertagandet kan du skriva till funktionsbrevlådan klinprov.sjukhusapoteket@vgregion.se

Kontakt

Marie Claesson Rasmusson 
Projektägare och chef Sjukhusapoteket VGR
Mobil: 070-326 90 08
E-post: marie.rasmuson@vgregion.se

Stuart Filshie 
Projektledare
Mobil: 076-940 27 03
E-post: stuart.filshie@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-12-07 09:43