2019-05-07 Handelsvaror flyttar från Hamlet till Marknadsplatsen 2.0

Sortimentsrådet informerar:
Handelsvaror som tidigare beställts i Hamlet byter leverantör och beställs i fortsättningen via Marknadsplatsen 2.0 med leverans från Sisjödepån.
För mer information klicka här.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukhusapoteket VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se

 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-05-07 11:14