2016-10-19 Uppdaterad information om alternativa läkemedel till Xylocain viskös

Sortimentsrådet Läkemedel informerar:

Tillägg 2016-10-19- Nytt licensalternativ: 

PMS- Lidocaine Viscous 2%, 20mg/ml, oral topical solution, 100 ml fra Pharmascience, CA; 
se produktresumé.
Pris: 329,02 kr per flaska
Leveranstiden är 2-3 veckor från det att licensen är godkänd. 

Tidigare licensalternativ Xylocaine Viskous 2% (20 mg/ml) liquid, 100 ml är restnoterad

Xylocain viskös 20 mg/ml oral lösning 100 ml, har utgått.

Orsaken till detta är att företaget som tillhandahåller produkten har slutat att tillverka den. Klicka här för att läsa informationsbrev från Astra Zeneca.

Alternativ till Xylocain viskös

Vid lokala smärttillstånd, irriterade eller inflammerade slemhinnor i mun och svalg kan Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL munsköljvätska 5 mg/ml utgöra ett alternativ enligt Terapigrupp Tandvård.

På indikationen nedläggning av sonder och katetrar i ventrikeln kan Xylocain Kutan spray lösning 100 mg/ml vara ett alternativ, se Astra Zenecas infobrev.

Om inte ovanstående alternativ kan användas finns licensläkemedlet Xylocaine Viskous 2% (20 mg/ml) liquid, 100 ml för beställning
se produktresumé
Pris: 383,68 kr per flaska.
Leveranstiden är 2-3 veckor från det att licensen är godkänd och beställs hos RGL via fax.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukhusapoteket VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se