2016-12-22 Information om Dextraner

Sortimentsrådet informerar:

Meda  informerar om kommande bristsituation på Dextraner, klicka här för att komma vidare till informationsbrev. RGL har lager för normalförbrukning av Macrodex såvida inte beställningsmönstret ändras. 

För information om alternativ till läkemedel innehållande dextran, se Nyhetsbrev från Terapigrupp Vätskor och Nutrition

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukhusapoteket VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-02-21 10:18