2017-01-23 Nya upphandlade läkemedel

Sortimentsrådet informerar:

I bifogad PDF:                
Upphandling 2017 förvaltningar hittar ni de ändringar som sker i det definierade sortimentet från den 1 februari 2017 vad gäller upphandlade läkemedel. 
Sidan ”Förändring upphandlat sortiment” innehåller förändringar i det definierade sortimentet, dvs tidigare  A/B-vara har ersatts av en ny A-vara.
Sidan ”Nya upphandlade produkter” innehåller nya upphandlade läkemedel . 
På sidan ”Ej längre upphandlade produkter” finner ni läkemedel som ej längre upphandlas av VGR och har blivit C-markerade. I varje flik hittar ni även kommentarer med förklaringar för vissa läkemedel. 
Se förtydligande i:
Informationsbrevet.

Se filen som ett stöd för att uppdatera era PNL-sortiment så att det överensstämmer med aktuell upphandling.

Informera era läkemedelsansvariga läkare om förändringarna. 
Ordinations-PM, ordinationer enligt generella direktiv med mera kan behöva uppdateras.

 

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukhusapoteket VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se

 


Senast uppdaterad: 2018-02-21 10:18