2017-02-01 Information om Cefadroxil 100mg/ml, oral lösning

Sortimentsrådet informerar 2017-02-01

Restinformation: Cefadroxil, pulver till oral suspension

Senast uppdaterade informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukhusapoteket VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-02-21 10:18