2017-02-01 Nyhetsbrev Läkemedelskommittén, Upphandling 2017

Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén kring ny upphandling av rekvisitionsläkemedel från 1 februari 2017

Nedanstående 4 olika Nyhetsbrev innehåller information som tar upp viktiga förändringar kring: 

Tranexamsyra

Infliximab

Onkologi

Vaccin

Senast uppdaterad: 2018-02-21 10:18