2017-03-21 Information om förvaringstid för infusionspåsar i värmeskåp

För att komma till information från Terapigrupp Vätskor och Nutrition angående  förvaringstid för upphandlade infusionspåsar i värmeskåp klicka här.

Senast uppdaterad: 2018-02-21 10:18