2017-11-01 Information om Primperan injektionsvätska 5mg/ml

Sortimentsrådet Läkemedel informerar:

Primperan 5 mg/ml injektionsvätska, lösning vnr 028761 levereras i spanska förpackningar, klicka här för mer information.