2018-01-24 Ny upphandling av läkemedel

Sortimentsrådet Läkemedel Informerar:

I bifogad PDF Upphandling 2018 förvaltningar hittar ni de ändringar som sker i det definierade sortimentet från den 1 februari 2018 vad gäller upphandlade läkemedel.
Sidan ”Förändring upphandlat sortiment” innehåller förändringar i det definierade sortimentet, dvs tidigare  A/B-vara har ersatts av en ny A-vara.
Sidan ”Nya upphandlade produkter” innehåller nya upphandlade läkemedel . 
På sidan ”Ej längre upphandlade produkter” finner ni läkemedel som ej längre upphandlas av VGR och har blivit C-markerade. I varje flik hittar ni även kommentarer med förklaringar för vissa läkemedel. Se förtydligande i Informationsbrevet.

Se filen som ett stöd för att uppdatera era PNL-sortiment så att det överensstämmer med aktuell upphandling.

Informera era läkemedelsansvariga läkare om förändringarna. Ordinations-PM, ordinationer enligt generella direktiv mm kan behöva uppdateras.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukhusapoteket VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-02-21 10:17