2018-02-21 Licensalternativ till dextraner

Sortimentsrådet Läkemedel informerar:
Licensalternativ till läkemedel innehållande dextran