2018-03-12 Information om Digoxin 0,25mg/ml injektionsvätska

Sortimentsrådet Läkemedel informerar:
Digoxin 0,25mg/ml injektionsvätska restnoteras, för information om licensalternativ, klicka här.