2018-05-08 Information om Marcain-adrenalin injektionsvätska

Sortimentsrådet informerar:

Ny information gällande förvaring av Marcain-adrenalin injektionsvätska.

Senast uppdaterad: 2018-05-08 14:26