2018-06-12 Information om Fenemal 200mg/ml injektionsvätska, lösning

Sortimentsrådet Läkemedel informerar:
Fenemal 200mg/ml injektionsvätska, lösning vnr 131367, restnoteras. För ytterligare information om tillgängliga alternativ klicka här.

Senast uppdaterad: 2018-06-12 18:04