2018-09-05 Uppdaterat sortiment i Hamlet

Sortimentsrådet Läkemedel informerar:

I bifogad fil hittar ni de ändringar som skett i definierat sortiment (A- och B-sortimentet) under perioden 2018-06-20 till 2018-08-31.

Se filen som ett stöd för att uppdatera era sortiment så att det överensstämmer med aktuellt definierat sortiment.

Sortimentsförändringar 2018-06-20 till 2018-08-31.

Håll också utkik i Hamlet eftersom det kontinuerligt sker förändringar.
Har du frågor om definierat sortiment kontakta Sortimentsrådet Läkemedel.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukhusapoteket VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-09-05 09:54