2018-11-09 Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén angående bristen på Stesolid Novum injektionsvätska

Nyhetsbrev från Läkemedelskommitté gällande restnoterad Stesolid Novum 5mg/ml  injektionsvätska.

Senast uppdaterad: 2018-11-12 10:39