2018-12-19 Information Natriumbikarbonat infusionsvätska 50mg/ml

Sortimentsrådet Läkemedel informerar:
Det råder förnärvarande brist på Natriumbikarbonat, infusionsvätska 50 mg/ml.
Inget ersättningspreparat finns tillgängligt på den svenska marknaden.
För mer information om alternativ klicka här.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukhusapoteket VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-12-20 11:20