2019-01-09 Information Meronem injektions-/infusionsvätska

Sortimentsrådet Läkemedel informerar:
Meronem, injekions-/infusionsvätska är förnärvarande restnoterad. Klicka här för mer information om alternativ.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukhusapoteket VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-01-09 12:48