2019-02-11 Nyhetsbrev läkemedelskommittén angående brist på Dolcontin

Brist på Dolcontin i styrkorna 5, 10 och 30 mg

Senast uppdaterad: 2019-02-15 16:59