2019-02-14 Information om Myambutol

Sortimentsrådet Läkemedel informerar:

Myambutol tablett, 400mg, är för närvarande restnoterad.

Information om tillgängliga alternativ (pdf)

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukhusapoteket VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-02-21 08:40