2019-02-28 Information om Natriumbikarbonat infusionsvätska 50mg/ml

Sortimentsrådet Läkemedel informerar: 
Natriumbikarbonat, infusionsvätska 50 mg/ml är åter restnoterad. 
För mer information klicka här.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukhusapoteket VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-02-28 10:15