2019-02-21 Information om Fentanyl injektionsvätska

Sortimentsrådet Läkemedel informerar:
Fentanyl 50mkg/ml, injektionsvätska är för närvarande restnoterat.
Klicka här för mer information om restnoteringen och tillgängliga licensalternativ.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukhusapoteket VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-03-07 14:01