Sortimentsrådet Läkemedel

Sortimentsrådet är en regional funktion inom sjukhusapoteket VGR och består av farmaceuter från olika regionala funktioner och sjukhusförvaltningar inom VGR.

Vi samarbetar bland annat med upphandlingsansvariga, inköp, terapigrupper, avtalsparter (Apoteket AB, APL) och marknadsplatsen/materialdepån Sisjön.

Sortimentsrådet ansvarar för definierat sortiment samt att styra och koordinera sortimentsarbetet.

Kontakta oss

Har du frågor om eller synpunkter på det definierade läkemedelssortimentet exempelvis förväxlingsrisk kan du nå oss via vår funktionsbrevlåda: sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se

Ange gärna arbetsplats samt telefonnummer

Utbytbara läkemedel enligt Terapigrupper

Lista över läkemedel som ej är utbytbara enligt Läkemedelsverket, men bedöms som kliniskt likvärdiga och utbytbara på sjukhus inom VGR enligt Terapigrupp.

Listan uppdateras normalt en gång om året i samband med upphandling, datum när listan uppdaterades hittar du i dokumentet.
Mindre förändringar kan ske löpande, senaste informationen finns i Hamlet.

Slutenvårdsdos VGR

Gällande dossortiment i VGR.

Uppdateras löpande vid förändringar.

 

Senast uppdaterad: 2018-10-02 14:43