Sortimentsrådet Läkemedel

Sortimentsrådet är en del av sjukhusapoteket VGR som ansvarar för det definierade sortimentet för läkemedel och består av farmaceuter från olika sjukhusförvaltningar inom VGR.

Vår målsättning är att hålla ett regionalt sortiment som tar hänsyn till alla förvaltningars behov och vi träffas regelbundet för att stämma av angelägna frågor.

En stor del av vårt dagliga arbete består i att hålla beställare informerade om vilka läkemedel som finns tillgängliga samt leta efter alternativ när en bristsituation uppstår. Vi kommunicerar främst via lager- och beställningssystemet Hamlet men information om bristsituationer med större påverkan publiceras också här på sidan i vårt nyhetsflöde ”Sortimentsrådet informerar”.

Arbetet utförs i nära samarbete med våra leverantörer Apoteket AB och APL samt inköp, terapigrupper och marknadsplatsen/materialdepån Sisjön.

Kontakta oss

Har du frågor om eller synpunkter på det definierade läkemedelssortimentet exempelvis förväxlingsrisk kan du nå oss via vår funktionsbrevlåda: sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se

Ange gärna arbetsplats samt telefonnummer

Utbytbara läkemedel enligt Terapigrupper

Lista över läkemedel som ej är utbytbara enligt Läkemedelsverket, men bedöms som kliniskt likvärdiga och utbytbara på sjukhus inom VGR enligt Terapigrupp.

Listan uppdateras normalt en gång om året i samband med upphandling, datum när listan uppdaterades hittar du i dokumentet.
Mindre förändringar kan ske löpande, senaste informationen finns i Hamlet.

Slutenvårdsdos VGR

Gällande dossortiment i VGR.

Uppdateras löpande vid förändringar.

 

Senast uppdaterad: 2019-04-04 15:43