Epilepsibehandling – utbytbarhet i samband med sjukhusvård

Uppdaterad:
Publicerad:

Se infoblad gällande utbytbarhet av antiepileptika i samband med sjukhusvård.

Epilepsibehandling- Utbytbarhet i samband med sjukhusvård

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Neurologi
Senast uppdaterat 2019-10-09

Information

Se infoblad gällande utbytbarhet av antiepileptika i samband med sjukhusvård.Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se