Restinformation Addex-Magnesium 1mmol/ml

Restinformation: Addex-Magnesium 1mmol/ml

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Vätskor och nutrition
Senast uppdaterat 2024-05-22 Ny restsituation

Läkemedel

Addex-Magnesium 1mmol/ml (2,46g/10ml), 10x10ml

Vnr: 035113
Status

Restnoterar med preliminärt leveransdatum
2024-06-18

Alternativ

Licensalternativ:

Magnesio solfato S.A.L.F., 2,5g/10ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning, 5x10ml, S.A.L.F S.p.A Laboratorio Famacologica, Italien
Se produktresumé
Varunummer: 765112
Pris: ca 225kr
Ledtid: 2-3 arbetsdagar (kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL)

Observera att styrkan anges på ett annat sätt på licenspreparatet jämfört med godkänt läkemedel

Regiongemensam licens finns på ovanstående preparat för beställning på rekvisition. 

OBS Alternativ

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla

Företaget, RGL

   

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se