Sammanfattning av ändringar vid uppdatering av RMR-Läkemedel

 

Titel på RMR: Hypertoni

Ansvarig terapigrupp: Hjärta-kärl

Datum: 2024-01

Sammanfattning av ändringar

Redaktionella ändringar