Sammanfattning av ändringar vid uppdatering av RMR-Läkemedel

 

Titel på RMR: Testosteronbrist hos män

Ansvarig terapigrupp: Endokrinologi

Datum: 2024-04

Sammanfattning av ändringar

RMR Testosteronbrist hos män är förlängd utan uppdaterat innehåll.