Terapigrupp Fysisk aktivitet

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Fysisk aktivitet.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Efficacy of the Swedish model for physical activity on prescription -[Effekter av den svenska modellen för fysisk aktivitet på recept (FaR)]

Länk till rapporten

Läs pressmeddelande

Manual FaR Ordinationsblankett

Regional FaR ordinationsblankett Ifyllbar
Ordinationsblanketten finns även i journalsystemen AsynjaVisph (blanketter/formulär) samt i Melior (korr/intyg)

Utbildning

Regional FaR-dag 18 oktober 2018

Rekommendationer och terapiråd

Utvidgade terapiråd

Regionala medicinska riktlinjer

Kontaktpersoner                         

Ordförande Mats Börjesson, mats.borjesson@vgregion.se, överläkare, professor, Centrum för Hälsa och Prestation, GU, Inst neurofysiologi och fysiologi, Sahlgrenska Akademin samt Sahlgrenska Univ Sjukhuset/Östra

Sekreterare Anna-Lena Waldestål, anna.l.olsson@vgregion.se, apotekare, Chefläkaravdelningen, Närhälsan             

Övriga medlemmar

Anders Mellén, överläkare, Klinisk farmakologi, SU/Sahlgrenska

Helen Sundberg, fysioterapeut, Arbetsterapi och Fysioterapi, SU/Sahlgrenska

Ingibjörg Jonsdottir, professor, Institutet för stressmedicin

Per Olof Ljungdahl, distriktsläkare, Närhälsan Ängabo vårdcentral

Stefan Lundqvist, fysioterapeut, Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, Västra Götalandsregionen

Åse Blomqvist, enhetschef, Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26