Terapigrupp Fysisk aktivitet

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Fysisk aktivitet.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Rekommendationer och terapiråd

Utvidgade terapiråd

Regionala medicinska riktlinjer

Kontaktpersoner                         

Ordförande Mats Börjesson, mats.borjesson@vgregion.se, överläkare, Idrottshögskolan KPH/ Med. ger. akutkliniken SU/Östra

Sekreterare Anna-Lena Waldestål, anna.l.olsson@vgregion.se, apotekare, Chefläkaravdelningen, Närhälsan             

Övriga medlemmar

Anders Mellén, överläkare, Klinisk farmakologi, SU/Sahlgrenska

Helen Sundberg, fysioterapeut, Arbetsterapi och Fysioterapi, SU/Sahlgrenska

Ingibjörg Jonsdottir, forskningledare, Institutet för stressmedicin

Per Olof Ljungdahl, distriktsläkare, Närhälsan Ängabo vårdcentral

Stefan Lundqvist, fysioterapeut, Närhälsan FaR-teamet centrala och västra Göteborg

Åse Blomqvist, processledare, Närhälsan FaR-teamet centrala och västra Göteborg