Rekommendationer och terapiråd för slutenvården

Här finner du de rekommendationer och terapiråd för slutenvården som finns i Strama-appen.

Dosering specialantibiotika
Dosering aminoglykosider
Vankomycin - intravenös behandling av stafylokockinfektioner

Bukinfektioner
Allmän buk
Akut pankreatit
Akut peritonit
Appendicit 
Bukinfektioner med sepsis
Divertikulit
Kolecystit och kolangit

Endokardit
Endokardit klaffprotes
Endokardit nativ hjärtklaff

Hud- och mjukdelsinfektioner
Erysipelas lymfangit
Nekrotiserande fasciit
Sårinfektioner

Led- och skelettinfektioner
Infektioner i leder och skelett

Luftvägsinfektioner
Luftvägsinfektioner allmänt
Samhällsförvärvad pneumoni
Vårdrelaterad pneumoni

Meningit
Meningit

Sepsis
Sepsis allmän information
Nosokomial sepsis
Samhällsförvärvad sepsis

Urinvägsinfektioner
Febril UVI

Senast uppdaterad: 2018-06-19 17:04