Sammanfattning av ändringar vid uppdatering av RMR-Läkemedel

 

Titel på RMR: Antibiotikaprofylax i tandvården

Ansvarig terapigrupp: Tandvård

Datum: 2024-05

Sammanfattning av ändringar

  • Förtydliganden kring vad som gäller till strålbehandlade patienter vid olika stråldoser och riskfaktorer.
  • Mindre redaktionella ändringar.