Sammanfattning av ändringar vid uppdatering av RMR-Läkemedel

 

Titel på RMR: Tandvård vid behandling med antikoagulantia och/eller trombocythämmare

Ansvarig terapigrupp: Tandvård

Datum: 2024-05

Sammanfattning av ändringar

  • Mindre förtydliganden och redaktionella ändringar i texten.
  • Uppdaterade referenser.