Restnoterade vacciner

Nedan listas vacciner som för tillfället är restnoterade.

Se även aktuell information om restnoteringar på läkemedelsverkets hemsida.

Uppdaterat 2018-10-29.

Restnoterat vaccinPreliminär
leveranstid 
 Förslag på ersättningsvaccin
BCG-vaccin SSI Oviss BCG-vaccin Japan*
Difterivaccin SSI* Levereras inte, produktionen nedlagd Monovalent vaccin finns inte att tillgå. Om patienten ska ha grundvaccination av difteri/tetanus kan man ge Tetravac (Sanofi) ”off-label”.
Havrix 0,5 ml Oviss Vaqta 25E
Menveo Mitten av 2019 Nimenrix
Tetanusvaccin SSI   Monovalent vaccin finns endast som licensläkemedel. Om patienten ska ha grundvaccination av difteri/tetanus kan man ge Tetravac (Sanofi) ”off-label”.
Tuberkulin PPD  

Tuberkulin PPD 10-pack (414466) levereras i engelsk förpackning med medföljande svensk bipacksedel, vilket LV har gett dispens till.

Tubertest*

Socialstyrelsen har efter avstämning med Läkemedelsverket beslutat att använda samma rekommendationer och gränser för positivt test för Tubertest som för Tuberkulin PPD.

* Licensvaror

Beställning av licensvaror
Licensvaror måste alltid beställas från ett apotek enligt gällande regelverk. För de enheter som har avtal med regiongemensamt lager (RGL) ska vacciner på licens beställas därifrån. Ta kontakt med RGL då beställning av licensprodukter normalt inte kan ske via Marknadsplatsen. 

Kontaktuppgifter: Tel: 010-447 71 00, Fax: 031-88 06 95, kundservice.rgl@apoteket.se

Ansökan om licens görs via det elektroniska licenssystemet KLAS.

 

För terapigrupp vaccin                                                      

Ulrica Sand-Höglund, ordförande                             
Emma Lindhardt, sekreterare, emma.lindhardt@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-10-29 08:34