Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning

Våra utbildningar riktar sig till dig som arbetar med fysisk aktivitet/FaR som behandling för vuxna samt barn och ungdomar inom hälso- och sjukvården. Vår dietist håller fortbildning kring mat och hur vi pratar mat i vården. Alla våra utbildningar är kostnadsfria och anmälan sker via regionkalendern, följ länkarna. Kontakta oss gärna gällande önskemål om utbildningar som skulle vara till hjälp i ditt arbete med fysisk aktivitet. Vi kan skräddarsy utbildningar och komma ut till er enhet.

Utbildningsprogram hösten 2020

Utbildningsplan Fysisk aktivitet/FaR som behandling för vuxna steg 1-3 
Utbildningsplan Fysisk aktivitet/FaR för barn och ungdomar 

Nedan hittar du inspelade kortutbildning om fysisk aktivitet. Du kan titta på dem själv för att lära dig mer om fysisk aktivitet och FaR, eller t.ex. spela upp dem på ett APT. Fler kortutbildningar kommer inom kort. 

Ladda ned powerpointpresentationerna via länkarna nedan. För att starta uppspelningen: klicka på "bildspel" i översta menyn och därefter på "från aktuell bild" längst till vänster. Du ska då kunna se bilderna och höra ljudet. Se till att du har ljudet på.

Del 1: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (12 minuter lång).

Del 2: Fysisk aktivitet på Recept (FaR) som behandlingsmetod (13 minuter lång).

Del 3: FaR-mottagning- ett förstärkt stöd (9 minuter lång).

 

Evidens och forskning om hälsoeffekter av fysisk aktivitet. Genomgång av FaR-processen: Individuellt personcentrerat samtal, individuellt anpassad skriftlig ordination och individuellt ordnad uppföljning. Information om rutiner och material kring FaR som behandlingsmetod samt den FaR-stödjande verksamheten i Göteborg. Övning med patientfall.

Utbildare: Elin Laurila, Leg Fysioterapeut, Centrum för fysisk aktivitet

Onsdag 9/12 13.00 – 16.00 - anmälan

Evidens och forskning om fysisk aktivitet och FaR som behandlingsmetod. Genomgång av FYSS: Begrepp och definitioner, Träningsprinciper, Bedöma, utvärdera och individanpassa fysisk aktivitet, Läkemedel och fysisk aktivitet samt Kontraindikationer för fysisk aktivitet. Övning med patientfall.
Förkunskapskrav: Fysisk aktivitet/FaR som behandling för vuxna - Steg 1 (eller motsvarande tidigare grundkurs)

Personcentrerat förhållningssätt, beteendeförändring och motivation. Genomgång av motiverande samtalsteknik, samtalsövningar och patientfall. Förkunskapskrav: Fysisk aktivitet/FaR som behandling för vuxna - Steg 1 och 2 (eller motsvarande tidigare grund- och fördjupningskurs)

Utbildare: Elin Laurila, Leg Fysioterapeut, Centrum för fysisk aktivitet

Torsdag 19/11 13.00 – 16.00 - anmälan

Fysisk aktivitet som behandling vid olika sjukdomstillstånd utifrån FYSS

Vi erbjuder enheter inom hälso- och sjukvården möjligheten att få den senaste kunskapen om fysisk aktivitet som behandling vid olika sjukdomstillstånd utifrån FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). Välj bland 11 olika moduler (15-30 minuter långa) och sy ihop ett utbildningspaket som passar er enhet. 

Exempel på moduler:

  • Fysisk aktivitet och FaR som behandling (Grund)
  • Fysisk aktivitet vid stress
  • Fysisk aktivitet vid hypertoni
  • Fysisk aktivitet vid artros
  • Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar

Formulär med valbara utbildningsmoduler

Evidens och aktuell forskning om fysisk aktivitets betydelse för barn och ungdomar. Genomgång av FYSS och förskrivningsgrunder för FaR. FaR-förskrivning i teori och praktik. Presentation av vårdgivarstöd och FaR-stödjande verksamhet i Göteborg.

Utbildare: Anna Orwallius, Leg fysioterapeut, Centrum för fysisk aktivitet

Onsdag 2/12 kl. 9.00 – 12.00 - anmälan
Plats: Centrum för fysisk aktivitet, Svangatan 2B

Personcentrerat och familjestödjande förhållningssätt, beteendeförändring, rörelseförståelse, utseendekultur och kroppsuppfattning. Samtalsövningar och patientfall. Förkunskapskrav: Fysisk aktivitet/FaR för barn och ungdomar – steg 1 (eller tidigare Fysisk aktivitet/FaR för barn och ungdomar)

Utbildare: Charlotte Boman, Leg Fysioterapeut, Centrum för fysisk aktivitet

Onsdag 2/12 13.00 – 16.00 - anmälan
Plats: Centrum för fysisk aktivitet, Svangatan 2B

Fortbildning och dialog kring kostens betydelse för hälsan och en lotsning mellan alla matval och nya trender. Fortbildningen tar bland annat upp: Kostens betydelse ur ett vetenskapligt perspektiv. Hur ser de Nordiska Näringsrekommendationer ut? Hur väl följer vi rekommendationerna? Hur bemöter vi nya trender? Får vi lov att äta socker? Varför är det så bra att äta frukt och grönt? Hur läser och tyder jag en innehållsförteckning?

Utbildare: Maria Abrahamsson-Spasevski, Leg Dietist, Centrum för fysisk aktivitet

Fredag 13/11 13.00 – 16.00 - anmälan
Plats: Centrum för fysisk aktivitet, Svangatan 2B

Senast uppdaterad: 2020-11-13 15:20