Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildning

Våra utbildningar om fysisk aktivitet och FaR vänder sig till all legitimerad personal inom hälso- och sjukvården i Göteborg. Vår dietist håller grundläggande kostföreläsning som vänder sig till alla inom hälso- och sjukvården i Göteborg. Alla våra utbildningar är kostnadsfria och anmälan sker via regionkalendern, följ länkarna. Kontakta oss gärna gällande önskemål om utbildningar som skulle vara till hjälp i ditt arbete med fysisk aktivitet. Vi kan skräddarsy utbildningar och komma ut till er enhet.

I nuläget sker alla våra utbildningar digitalt via zoom. 

Utbildningsplan Fysisk aktivitet/FaR som behandling för vuxna steg 1-3 (pdf)
Utbildningsplan Fysisk aktivitet/FaR för barn och ungdomar steg 1-2 (pdf)

Nedan hittar du inspelade kortutbildning om fysisk aktivitet. Du kan titta på dem själv för att lära dig mer om fysisk aktivitet och FaR, eller t.ex. spela upp dem på ett APT. 

Ladda ned powerpointpresentationerna via länkarna nedan. För att starta uppspelningen: klicka på "bildspel" i översta menyn och därefter på "från aktuell bild" längst till vänster. Du ska då kunna se bilderna och höra ljudet. Se till att du har ljudet på.

Del 1: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (12 minuter lång).

Del 2: Fysisk aktivitet på Recept (FaR) som behandlingsmetod (13 minuter lång).

Del 3: FaR-mottagning- ett förstärkt stöd (9 minuter lång).

Del 4: Motiverande samtal om fysisk aktivitet (15 minuter lång).

Del 5: Beteendeförändring fysisk aktivitet (7 minuter lång).

 

Evidens och forskning om hälsoeffekter av fysisk aktivitet. Genomgång av FaR-processen: Individuellt personcentrerat samtal, individuellt anpassad skriftlig ordination och individuellt ordnad uppföljning. Information om rutiner och material kring FaR som behandlingsmetod samt den FaR-stödjande verksamheten i Göteborg. Övning med patientfall.
Utbildare: Elin Laurila och Stefan Lundqvist, Leg Fysioterapeuter, Centrum för fysisk aktivitet

Torsdag 11/2 kl. 13.00 - 16.00 - anmälan
Onsdag 14/4 kl. 13.00 - 16.00 - anmälan

Evidens och forskning om fysisk aktivitet och FaR som behandlingsmetod. Genomgång av FYSS: Begrepp och definitioner, Träningsprinciper, Bedöma, utvärdera och individanpassa fysisk aktivitet, Läkemedel och fysisk aktivitet samt Kontraindikationer för fysisk aktivitet. Övning med patientfall. Förkunskapskrav: Fysisk aktivitet/FaR som behandling för vuxna - Steg 1 (eller motsvarande tidigare grundkurs)
Utbildare: Elin Laurila och Stefan Lundqvist, Leg fysioteraputer, Centrum för fysisk aktivitet

Onsdag 3/3 kl. 13.00 - 16.00 - anmälan
Torsdag 6/5 kl. 13.00 - 16.00 - anmälan

Personcentrerat förhållningssätt, beteendeförändring och motivation. Genomgång av motiverande samtalsteknik, samtalsövningar och patientfall. Förkunskapskrav: Fysisk aktivitet/FaR som behandling för vuxna - Steg 1 och 2 (eller motsvarande tidigare grund- och fördjupningskurs)
Utbildare: Elin Laurila och Stefan Lundqvist, Leg Fysioterapeuter, Centrum för fysisk aktivitet

Onsdag 17/3 kl. 13.00 - 16.00 - anmälan
Torsdag 27/5 kl. 13.00 - 16.00 - anmälan

Fysisk aktivitet som behandling vid olika sjukdomstillstånd utifrån FYSS

Vi erbjuder enheter inom hälso- och sjukvården möjligheten att få den senaste kunskapen om fysisk aktivitet som behandling vid olika sjukdomstillstånd utifrån FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). Välj bland 11 olika moduler (15-30 minuter långa) och sy ihop ett utbildningspaket som passar er enhet. 

Exempel på moduler:

  • Fysisk aktivitet och FaR som behandling (Grund)
  • Fysisk aktivitet vid stress
  • Fysisk aktivitet vid hypertoni
  • Fysisk aktivitet vid artros
  • Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar

Formulär med valbara utbildningsmoduler

Evidens och aktuell forskning om fysisk aktivitets betydelse för barn och ungdomar. Genomgång av FYSS och förskrivningsgrunder för FaR. FaR-förskrivning i teori och praktik. Presentation av vårdgivarstöd och FaR-stödjande verksamhet i Göteborg.
Utbildare: Anna Orwallius, Leg fysioterapeut, Centrum för fysisk aktivitet

Fredag 26/2 kl. 9.00 - 12.00 - anmälan
Onsdag 28/4 kl. 13.00 - 16.00 - anmälan

Personcentrerat förhållningssätt, beteendeförändring och motivation med inriktning på fysisk aktivitet och kost, physical literacy och patientfall. Förkunskapskrav: Fysisk aktivitet/FaR för barn och ungdomar – steg 1 (eller tidigare Fysisk aktivitet/FaR för barn och ungdomar)
Utbildare: Charlotte Boman, Leg Fysioterapeut och Maria Abrahamsson Spasevski, Leg Dietist, Centrum för fysisk aktivitet
Utbildningen är under utveckling och körs som pilot under våren 2021,
det kan därmed förekomma ändringar i utbildningen framöver.

Måndag 15/2 kl. 13.00 - 16.30 - anmälan
Torsdag 15/4 kl. 13.00 - 16.30 - anmälan

Grundläggande kostföreläsning, dialog och erfarenhetsutbyte utifrån Livsmedelsverkets råd om bra matvanor baserade på de Nordiska Näringsrekommendationerna.
Utbildare: Maria Abrahamsson Spasevski, Leg Dietist, Centrum för fysisk aktivitet

Torsdag 18/3 kl. 13.00 - 16.00 - anmälan

Socialstyrelsens webbstöd

Socialstyrelsen har tagit fram ett webbstöd för levnadsvanearbete i vården. Syftet med webbstödet är att ge stöd och inspiration till implementering och utveckling av hälsofrämjande hälso- och sjukvård samt inkludering av levnadsvanearbete i verksamhetens kvalitetsarbete. Webbstödet riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och medarbetare i primärvården. 

 

Senast uppdaterad: 2021-02-19 09:13