Fysisk aktivitet för barn och unga

Sidan är under uppdatering

Här hittar du snart uppdaterad information utifrån Socialstyrelsens nya riktlinjer

Läs mer

YFA:s svenska rekommendationer om fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet för barn och ungdomar med övervikt eller fetma

FYSS - Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling

FaR - Fysisk aktivitet på recept för barn och unga

Senast uppdaterad: 2019-01-21 11:10