FaR för barn och unga

FaR för barn och ungdomar är ett område under utveckling nationellt och i Västra Götaland. I Göteborg erbjuds sedan några år FaR-stödjande verksamhet även för barn och ungdomar.

Vårdgivarstöd för FaR för barn och unga

Mer information om FaR för unga i Göteborg samt informations- och arbetsmaterial finns på FaR-teamet Göteborgs hemsida.

Arbetet med FaR för unga i Göteborg utgår från de rekommendationer som tagits fram inom SLL 2013, Rekommendationer FaR för barn och unga, SLL 2013

Åse Blomqvist

Fysioterapeut
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-01-21 11:10