Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FaR i Västra Götaland

Foto: Mattonstock

Här finns Västra Götalandsregionens regionala informations- och arbetsmaterial för FaR - Fysisk aktivitet på Recept.

Vårdgivarstöd

Ordinationsblanketten för FaR  

Manual ordinationsblankett

Ordinationsblanketten finns även i journalsystemen
AsynjaVisph (blanketter/formulär) samt i Melior (korr/intyg)

Patientinformation: Fysisk aktivitet som medicinsk behandling

Patientinformation: Aktivitetsdagbok

Regional medicinsk riktlinje - Fysisk aktivitet

FYSS 2017 Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

FaR-stödjande verksamheter

Närhälsan Göteborg centrum för fysisk aktivitet

FaR-teamet Göteborg bedriver FaR-stödjande verksamhet i samverkan med ett flertal friskvårdsanläggningar i Göteborg. Mer information om den FaR-stödjande verksamheten samt informations- och arbetsmaterial för vårdgivare finns på FaR-teamets hemsida. Arbetsmaterialet är fritt att ladda ner och använda inom hela Västra Götalandsregionen.

FaR-stödjande funktioner finns även på regionens sjukhus.

Aktivitetskataloger

Göteborg

Ale, Kungälv, Stenungssund, Tjörn, Öckerö

Falköping

FaR:s dag 2018

Föreläsningsmaterial från FaR:s dag 2018

Följsamhet till fysisk aktivitet - Karin Weman
Hur kan vi motivera till ökad fysisk aktivitet - Samtalsmetodik med Christina Näsholm
Information från:
- Läkemedelskommittén Terapigruppen Fysisk aktivitet
- Folkhälsomyndigheten
- Göteborg Hälsotek & Hälsolots

Ny rapport om FaR från HTA-centrum!

“Efficacy of the Swedish model for physical activity on prescription
-[Effekter av den svenska modellen för fysisk aktivitet på recept (FaR)] ”

Läs pressmeddelande
Länk till rapporten


Senast uppdaterad: 2019-02-13 09:56