FaR i Västra Götaland

Foto: Mattonstock

Här finns Västra Götalandsregionens regionala informations- och arbetsmaterial för FaR - Fysisk aktivitet på Recept.

FaR:s dag 2018

Nu är anmälan öppen till 2018 års regionala FaR-dag. Att motivera är årets tema!
Mer information och anmälan

Ny rapport om FaR från HTA-centrum!

“Efficacy of the Swedish model for physical activity on prescription
-[Effekter av den svenska modellen för fysisk aktivitet på recept (FaR)] ”

Läs pressmeddelande
Länk till rapporten

Vårdgivarstöd

Ordinationsblanketten för FaR  

Manual ordinationsblankett

Ordinationsblanketten finns även i journalsystemen
AsynjaVisph (blanketter/formulär) samt i Melior (korr/intyg)

Patientinformation: Fysisk aktivitet som medicinsk behandling

Patientinformation: Aktivitetsdagbok

Regional medicinsk riktlinje - Fysisk aktivitet

FYSS 2017 Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

FaR-stödjande verksamheter

Närhälsan Göteborg centrum för fysisk aktivitet

FaR-teamet Göteborg bedriver FaR-stödjande verksamhet i samverkan med ett flertal friskvårdsanläggningar i Göteborg. Mer information om den FaR-stödjande verksamheten samt informations- och arbetsmaterial för vårdgivare finns på FaR-teamets hemsida. Arbetsmaterialet är fritt att ladda ner och använda inom hela regionen.

FaR-stödjande funktioner finns även på regionens sjukhus.

Aktivitetskataloger

Göteborg

Ale, Kungälv, Stenungssund, Tjörn, Öckerö


Senast uppdaterad: 2018-09-10 13:51