FaR-filmen

Här kan du följa med på en resa där ett FaR (Fysisk aktivitet på Recept) leder till en stor förändring i en ung tjejs liv.

Vill du göra skillnad?

Du som beslutsfattare kan: efterfråga och lyfta arbetet med fysisk aktivitet som prevention och behandling, synliggöra detta i beställningar, följa resultat och utveckling inom området.

Du som chef kan: ge medarbetarna möjlighet att utbilda sig och delta i nätverk, skapa en struktur kring arbetet på enheten, hålla dig uppdaterad om aktuella utbildningar och fortbildningsdagar och främja fysisk aktivitet på den egna arbetsplatsen.

Du som hälso- och sjukvårdspersonal kan: utbilda dig (se sidan Utbildning), lyfta frågan på APT, använda stödmaterial (se sidan Material), använda metoden och förskriva FaR.

Du som arbetar inom elevhälsa och skola kan: skapa en struktur för elevhälsan för FaR som åtgärdande insats, engagera fler medarbetare för att eleverna ska få dagligt motivationsstöd på skolan.

Syntolkad version av FaR-filmen

Här kan du se en syntolkad version av FaR-filmen.


FaR, Fysisk aktivitet på Recept

Här finns information om hur du som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan använda metoden FaR (Fysisk aktivitet på Recept) i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

FaR-forskning

Här hittar du forskning om FaR (Fysisk aktivitet på Recept) i Västra Götalandsregionen. Längst ner på sidan hittar du referenser till nationell FaR-forskning.