FaR-stöd för vårdgivare

Här kan du läsa om det FaR-stöd som finns för dig som anställd inom hälso- och sjukvården, beroende på var du arbetar och inom vilken verksamhet.

Göteborg

Du som arbetar inom primärvård eller elevhälsa i Göteborg kan vända dig till Centrum för fysisk aktivitet.

Ring till Centrum för fysisk aktivitet på 031-346 06 40 och välj knappval 4, tala in ditt ärende, dina kontaktuppgifter och helst två tidsalternativ för när du vill bli uppringd. Det går också bra att mejla oss på rh.cffagoteborg@vgregion.se.

Sjukhus i Västra Götalandsregionen

Du som arbetar på något av sjukhusen i Västra Götalandsregionen kan vända dig till sjukhusets FaR-samordnare. Du hittar kontaktuppgifter till respektive FaR-samordnare på sidan FaR-utbildning på sjukhus.

Övriga verksamheter i Västra Götalandsregionen

I dagsläget finns tyvärr inget FaR-stöd för övriga verksamheter i Västra Götalandsregionen.