Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vanliga frågor och svar om FaR

Här finns vanliga frågor och svar om FaR (fysisk aktivitet på recept).

Frågorna är indelade i följande teman: grundläggande frågor, förskrivning av FaR, uppföljning av FaR, kodning av FaR, FaR-ansvarig, FaR-mottagning, aktivitet och rabatter.

Om du har andra frågor kan du kontakta FaR-ansvarig på din enhet eller Centrum för fysisk aktivitet, ring 031-346 06 40 och välj knappval 9. Då kan du tala in ditt ärende, dina kontaktuppgifter och helst två tidsalternativ för när du vill bli uppringd. Det går också bra att mejla oss på rh.cffagoteborg@vgregion.se.

GRUNDLÄGGANDE FRÅGOR

FaR (Fysisk aktivitet på Recept) är en metod som kan användas som prevention eller medicinsk behandling vid en mängd olika sjukdomstillstånd, se hemsidan FYSS.se. FaR består av ett individuellt personcentrerat samtal, skriftlig ordination på fysisk aktivitet samt uppföljning.

FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) är en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. Läs mer på hemsidan FYSS.se.

All legitimerad vårdpersonal inom hälso- och sjukvården får förskriva FaR.

Målet med FaR är att uppnå hälsovinster för patienter genom fysisk aktivitet. Målet är även att minska läkemedelskonsumtion samt läkemedels- och sjukvårdskostnader.

Det finns evidens för att FaR som behandlingsmetod har större effekt än bara ett samtal om fysisk aktivitet.

Receptet är ett stöd för patienten att följa ordinationen på fysisk aktivitet, som kan vara allt ifrån att öka vardagsaktivitet till fysisk träning. Patienten kan välja att träna på egen hand, på en friskvårdanläggning eller förening. Patienter boende i Göteborg som önskar mer stöd utifrån ordinationen kan vända sig till en FaR-mottagning.

FÖRSKRIVNING AV FaR

Du hittar receptet i ditt journalsystem. Det kan finnas på olika platser i olika system:

Asynja Visph: Nytt --> Blanketter och formulär --> FaR

Webdoc: Blanketter --> FaR

Melior: Korr/intyg --> FaR

PMO: Dokument --> Ny --> FaR

Om du inte hittar FaR-receptet i journalsystemet så kan du ladda ned
FaR ordinationsblankett som ifyllbar pdf.
Det finns även en manual för FaR ordinationsblankett.

Om du önskar en engelsk variant av receptet så mejla rh.cffagoteborg@vgregion.se. 

Det finns en nyare version som ska användas, den ligger i jornalsystemet:

Asynja Visph: Nytt --> Blanketter och formulär --> FaR

Webdoc: Blanketter --> FaR

Melior: Korr/intyg --> FaR

PMO: Dokument --> Ny --> FaR

Om du inte hittar FaR-receptet i journalsystemet så kan du ladda ned
FaR ordinationsblankett som ifyllbar pdf.
Det finns även en manual för FaR ordinationsblankett.

Om du önskar en engelsk variant av receptet så mejla rh.cffagoteborg@vgregion.se. 

FaR ges av legitimerad vårdpersonal som via sin legitimation har ett yrkesansvar för att säkerställa en medicinsk bedömning. FaR skall ses som en medicinsk åtgärd, likt andra medicinska åtgärder inom hälso- och sjukvården och styrs av hälso- och sjukvårdslagen. Delegering av FaR rekommenderas inte av yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) eller terapigruppen fysisk aktivitet (TGFA) läkemedelskommittén VGR.

Nej, FaR är en personcentrerad medicinsk behandling, ordinationen individanpassas.

Nej, fyll i de fält som är aktuella för patienten. För en fysiskt inaktiv person kan det första samtalet fokuseras kring att minska stillasittande och öka vardagsaktivitet.

Samtala med patienten om effekter och nyttan av ökad fysisk aktivitet. Formulera en målsättning tillsammans med patienten kopplat till deras sjukdomstillstånd till exempel sänka blodtryck och bli piggare.

Minska stillasittande handlar om att begränsa totala tiden i stillasittande eller att bryta stillasittandet till exempel ”ta en bensträckare var 30:e minut”.

Öka vardagsaktivitet handlar om hur patienten kan öka sin fysiska aktivitet i vardagen till exempel ”gå av bussen två hållplatser tidigare” eller ”gå eller cykla till mataffären istället för att ta bilen”.

Ja, du hittar både material att dela ut till patienter och material som stöd för dig inom hälso- och sjukvården, i ditt arbete med att främja fysisk aktivitet för patienter på sidan Material.

Om det finns medicinska grunder för det- om patienten har nytta av att öka sin fysiska aktivitetsnivå för att förebygga och/eller behandla sjukdom. Boka alltid ett besök med patienten för att förskriva FaR, som vid övrig sjukvårdande behandling.

Nej, FaR-mottagningen ligger utanför sjukvården och utför därmed inte undersökning eller fysioterapeutisk behandling.

UPPFÖLJNING AV FaR

Det är en individuell bedömning utifrån patientens behov. För en patient med låg beredskap och/eller låg motivation kan täta och tidiga uppföljningar ses som en motiverande faktor.

I första hand görs uppföljningen av den som ordinerat FaR. Om man inte är i tjänst vid tiden för uppföljning, se uppföljningsrutin på enheten.

Patientens sköterska/läkare på vårdcentralen har ansvar för uppföljning av FaR som förskrivits på sjukhus, precis som all annan medicinsk uppföljning efter sjukhusvård. 

Om de har ett annat journalsystem behöver du skicka en kopia av FaR-blanketten tillsammans med en anteckning (exempelvis slutanteckning) där patientens fysiska aktivitetsnivå finns beskrivet. Märk kuvertet med "FaR-ansvarig". 

Ja, du som förskrivare har det medicinska uppföljningsansvaret av ordinationen. Du får en skriftlig återkoppling från fysioterapeuten efter avslutad kontakt på FaR-mottagning, om patienten har gett sitt samtycke till detta. Återkopplingen kan vara ett stöd i din uppföljning med patienten.

KODNING AV FaR

DV132 Rådgivande samtal vid fysisk aktivitet 

DV133 Kvalificerat rådgivande samtal vid fysisk aktivitet 

DV200 Utfärdande av FaR

AW005 Uppföljning av FaR

FaR-ANSVARIG I GÖTEBORG

Nej, FaR är en behandlingsmetod som används av all legitimerad vårdpersonal och ordineras av dig som vårdgivare.

Nej, i första hand följs FaR upp av den som ordinerat FaR. Se uppföljningsrutin på enheten.

FaR-MOTTAGNING I GÖTEBORG

Alla som har fått ett FaR kan vända sig till en FaR-mottagning.

Att boka tid på FaR-mottagning kan göras antingen via bokningstelefon 031-346 06 40 eller på webben. På sidan FaR-mottagning hittar du en länk till bokningen hos 1177. Tänk på att det behövs bank-ID för att logga in på 1177 och kunna boka tiden.

Patienten kan boka tid själv eller så kan du som vårdgivare hjälpa till.

Remissförfarande används inte till FaR-mottagning.

Att boka tid för barn

Vårdnadshavare, eller barnet själv, kan boka tid för barn på FaR-mottagning antingen via bokningstelefon 031-346 06 40 eller på webben. Du som vårdgivare kan också hjälpa till att boka tiden. För att boka via webben gäller följande:

Om barnet är över 13 år kan det logga in med eget bank-ID på 1177 och boka tiden, gärna med hjälp av en vuxen.

Om barnet inte har eget bank-ID eller är under 13 år behöver tiden bokas av en vårdnadshavare. Vårdnadshavaren loggar då in med sitt bank-ID och agerar därefter ombud. För att göra detta: Logga in på 1177 via bokningslänken på sidan FaR-mottagning. Gå till "Start" och klicka på barnets namn under "agera ombud". Tryck på "lägg till / hitta mottagning" och sök på Centrum för fysisk aktivitet.

Dessa instruktioner finns också på 1177 om du loggar in via bokningslänken på sidan FaR-mottagning.

Besök med tolk bokas via bokningstelefonen: 031-346 06 40.

Individuellt anpassat stöd av fysioterapeut under 3-6 månader. Fysioterapeuten har ett personcentrerat förhållningssätt och använder samtalsmetodiken MI (motiverande samtal) i syfte att stödja patienten till beteendeförändring och därmed uppnå hälsovinster. Vi samtalar om fysisk aktivitet som medicinsk behandling utifrån ordinationen på receptet och de diagnosspecifika rekommendationerna i FYSS. Tillsammans formulerar vi en målsättning och en individuell plan.

Alla samtal är kostnadsfria. Vill man träna på anläggning där FaR-mottagning finns betalar man för träningen men till ett subventionerat pris när man har ett FaR.

På FaR-mottagning arbetar legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster med medicinsk kompetens men verksamheten ligger utanför sjukvården och utför därmed inte undersökning eller fysioterapeutisk behandling.

Barn, ungdomar, vuxna och äldre i alla åldrar är välkomna till FaR-mottagning. Från 6 år behövs ett FaR. För barn i förskoleåldern träffar vi endast föräldern.

Barn och ungdomar (3 till 19 år) med övervikt. FaR behövs ej. Barn och ungdomar med fetma hänvisas till sjukvården. Läs mer på sidan Dietist på FaR-mottagning.

Ja, från och med januari 2020 skriver medarbetarna på FaR-mottagningarna journal i Asynja Visph.

Ja, patienten väljer själv var hen vill träna och vara aktiv – i hemmiljö, hos en förening eller på en träningsanläggning.

Under den rådande pandemin ges för närvarande inga gyminstruktioner. Som ett alternativ kan instruktion av ett träningsprogram ges utomhus.

Det finns en FaR-mottagningsfolder (ett stabilt informationsmaterial) och ett FaR-mottagningsblad (ett föränderligt material som uppdateras varje halvår). Materialet finns på sidan Material.

AKTIVITET

I Aktivitetskatalogen Göteborg finns en mängd aktiviteter samlade utifrån olika områden med beteckningar såsom låg kostnad, erbjudande med FaR och för personer med funktionsnedsättning.

Under rådande pandemi är de flesta varmvattenbassängerna i Göteborg stängda. Läs på respektive anläggnings hemsidan för mer information. Observera att kontakt med FaR-mottagning inte innebär möjlighet att träna på anläggningarnas stängda bassänger.

RABATTER

Flera träningsanläggningar och föreningar erbjuder rabatt om man uppvisar ett FaR, se Aktivitetskatalogen Göteborg. Det är upp till varje aktör att erbjuda rabatt och hälso- och sjukvården finansierar inte detta. Högkostnadsskyddet gäller ej och patienten betalar själv för sin träning. Det finns också flera kostnadsfria förslag som beskrivs i aktivitetskatalogen.

Som vårdgivare kan du ordinera FaR så ofta det är relevant i behandlingen. Som arrangör i friskvården bedömer varje aktör hur stor rabatt och hur ofta den är tillgänglig. Man kan använda samma FaR till flera olika friskvårdsaktörer.

PATIENTINFORMATION

Ja, en broschyr om fysisk aktivitet som medicinsk behandling och en aktivitetsdagbok. Du hittar materialet på sidan Material.

Ja, det finns ett bildspel om fysisk aktivitet och FaR till väntrumsTV och affisch om FaR samt affischer om hälsoeffekter av fysisk aktivitet för barn, ungdomar, vuxna, äldre och gravida. Du hittar information om beställning av affischerna sidan Material.

Senast uppdaterad: 2021-09-07 10:41