Roll-ups

  • Affischer fysisk aktivitet - vuxen, äldre och ungdom
    1 av 1

    Roll ups fysisk aktivitet. Vuxen, äldre och ungdom.

  • Affischer fysisk aktivitet - vuxen, äldre och ungdom

Centrum för fysisk aktivitet har tagit fram tre roll-ups om hälsoeffekter av fysisk aktivitet för ungdomar, vuxna och äldre. De har måttet 85 x 215 cm.

Beställ roll-ups

Roll-ups finns att beställa via marknadsplatsen med en kostnad på 2000 kr/roll-up. För att kunna beställa så behöver din verksamhet ha ett lokaliseringsnummer, ett GLN. Roll-uperna har följande artikelnummer:

  • Roll-up Fysisk aktivitet ungdom: VGR16786
  • Roll-up Fysisk aktivitet vuxen: VGR16787
  • Roll-up Fysisk aktivitet äldre: VGR16788
 

På sidan två i den här pdf:en kan du se hur roll-upsen ser ut: Affischer Fysisk aktivitet (pdf)