Väntrums-TV

  • 1 av 6
  • 2 av 6
  • 3 av 6
  • 4 av 6
  • 5 av 6
  • 6 av 6

Centrum för fysisk aktivitet har tagit fram ett bildspel om fysisk aktivitet och FaR till väntrums-TV. Bildspelet är skapat i PowerPoint och finns på flera språk.

Nedan finns bildspelet att ladda ner i powerpoint-format, på sex olika språk. Ladda ner bildspelet på de språk som passar er bäst och sprid budskapet om fysisk aktivitet och FaR i ert väntrum. 

Svenska, VäntrumsTV FaR (powerpointbilder)

Arabiska, VäntrumsTV FaR (powerpointbilder)

Engelska, VäntrumsTV FaR (powerpointbilder)

Persiska, VäntrumsTV FaR (powerpointbilder)

Somaliska, VäntrumsTV FaR (powerpointbilder)

Turkiska, VäntrumsTV FaR (powerpointbilder)

Vid frågor om bildspelet till väntrumsTV mejla till rh.cffa@vgregion.se